สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:10 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 14:54 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๔๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖