สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:04 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๙๙,๗๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖