สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:22 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๔๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖