สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:28 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:41 น.
3. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:52 น.
4. ทถ0704
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:58 น.
5. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:49 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:17 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:45 น.
8. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 16:24 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๖๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖