สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 15:42 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 15:52 น.
3. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 15:56 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 15:57 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:12 น.
6. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:15 น.
7. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:07 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:32 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:01 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๔๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖