สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 12:50 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 16:40 น.
3. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:41 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖