สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:42 น.
2. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:43 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:45 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:53 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 10:04 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 10:04 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 10:14 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 10:58 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 11:02 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 11:23 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:20 น.
12. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 14:05 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 14:21 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 14:45 น.
15. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 15:08 น.
16. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 07:46 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:48 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๕๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖