สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 13 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 11:44 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:41 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:50 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:51 น.
5. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:54 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:42 น.
7. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:53 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:45 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:03 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:37 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:59 น.
12. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:53 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 10:16 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๕๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖