สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:27 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:54 น.
3. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:31 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:01 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๒๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖