สำหรับผู้ดูแลระบบ



หน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:02 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:33 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:42 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:05 น.
5. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:30 น.




จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๐,๒๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖