สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 76 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:11 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:11 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:14 น.
4. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:18 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:18 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:20 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:21 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:23 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:25 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:32 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:33 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:34 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:35 น.
14. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:36 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:36 น.
16. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:40 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:42 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:42 น.
19. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:46 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:48 น.
21. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:55 น.
22. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:55 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:56 น.
24. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:00 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:00 น.
26. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:03 น.
27. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:05 น.
28. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:06 น.
29. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:08 น.
30. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:17 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:17 น.
32. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:18 น.
33. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:27 น.
34. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:38 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:50 น.
36. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:25 น.
37. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:55 น.
38. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:09 น.
39. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:13 น.
40. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:16 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:16 น.
42. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:19 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:20 น.
44. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:25 น.
45. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:39 น.
46. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:49 น.
47. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:08 น.
48. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:18 น.
49. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:23 น.
50. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:25 น.
51. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:32 น.
52. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:35 น.
53. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:39 น.
54. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:06 น.
55. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:22 น.
56. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:14 น.
57. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:21 น.
58. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:24 น.
59. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:18 น.
60. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:56 น.
61. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:59 น.
62. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:16 น.
63. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:18 น.
64. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:19 น.
65. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:42 น.
66. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:05 น.
67. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:28 น.
68. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:57 น.
69. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:01 น.
70. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:13 น.
71. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:34 น.
72. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:17 น.
73. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:18 น.
74. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 12:56 น.
75. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 14:56 น.
76. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 15:26 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๓๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖