สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 6 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:15 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:47 น.
3. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:03 น.
4. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:20 น.
5. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:10 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:29 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๕๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖