สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 14 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:47 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
3. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:06 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:09 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:10 น.
7. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:19 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:19 น.
9. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:36 น.
10. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 17:08 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 17:10 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:10 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:58 น.
14. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:28 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖