สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 19 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:57 น.
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:00 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:05 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:08 น.
5. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:09 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:14 น.
7. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:17 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:19 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:32 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:33 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:11 น.
12. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:20 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:34 น.
14. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:29 น.
15. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:41 น.
16. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:26 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:27 น.
18. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:12 น.
19. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:46 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๒๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖