สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 48 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:21 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:22 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:23 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:23 น.
5. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:23 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:33 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:53 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:06 น.
9. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:07 น.
10. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:13 น.
11. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:19 น.
12. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:33 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:41 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 15:44 น.
15. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:06 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:21 น.
17. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:22 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:27 น.
19. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:32 น.
20. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:42 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:27 น.
22. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:47 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:53 น.
24. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:58 น.
25. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:08 น.
26. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:11 น.
27. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:17 น.
28. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:27 น.
29. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:29 น.
30. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:34 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:37 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:54 น.
33. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 10:56 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 11:12 น.
35. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 11:32 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:21 น.
37. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:27 น.
38. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:09 น.
39. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:24 น.
40. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:35 น.
42. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:49 น.
43. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:03 น.
44. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:17 น.
45. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:38 น.
46. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:39 น.
47. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 10:11 น.
48. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:51 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๖๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖