สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:36 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:49 น.
3. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:41 น.
4. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:50 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 11:32 น.
6. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 11:42 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 12:13 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๗๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖