สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 32 หน่วยงาน
1. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:54 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:01 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:01 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:06 น.
5. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:12 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:21 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:39 น.
8. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:48 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 16:06 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 16:27 น.
11. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 07:38 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:19 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:30 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:42 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:57 น.
16. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:01 น.
17. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:26 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:34 น.
19. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:43 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:44 น.
21. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:44 น.
22. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:45 น.
23. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 09:47 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 10:14 น.
25. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 17:15 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:56 น.
27. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:25 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:37 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:53 น.
30. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:27 น.
31. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:50 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:50 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๒๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖