สำหรับผู้ดูแลระบบ



หน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:01 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:09 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:21 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:32 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 16:03 น.
6. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 16:09 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 12:19 น.
8. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:21 น.




จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๔๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖