สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:10 น.
2. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:12 น.
3. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 13:32 น.
4. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:25 น.
5. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:36 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๔๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖