สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:22 น.
2. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:25 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:13 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:15 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 11:23 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 11:28 น.
7. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 11:44 น.
8. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 12:09 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๕๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖