สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 26 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:21 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:33 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:47 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:49 น.
5. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:51 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 09:53 น.
7. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:16 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:36 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 10:52 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 11:08 น.
11. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 11:31 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 11:53 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 13:33 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 14:07 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 15:30 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 1 กย. 66 16:33 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 08:22 น.
18. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 10:40 น.
19. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 10:45 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 13:55 น.
21. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 14:25 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 4 กย. 66 16:01 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 08:57 น.
24. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 09:26 น.
25. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:03 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 15:28 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๓๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖