สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:43 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:50 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖