สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 10 หน่วยงาน
1. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:26 น.
2. ได้รับหนังสือเรียบร้อยคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:30 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:37 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:43 น.
5. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:48 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:04 น.
7. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:05 น.
8. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:19 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:40 น.
10. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 13:32 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๙๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖