สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 13 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:00 น.
2. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:07 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:13 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:55 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:35 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:55 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:01 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:31 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:10 น.
10. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 16:15 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:19 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 15:12 น.
13. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 15:52 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖