สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:23 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:31 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:51 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:31 น.
5. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:13 น.
6. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:56 น.
7. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:39 น.
8. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:46 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 13:50 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๙๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖