สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:45 น.
2. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:52 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๐๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖