สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ศธ0713
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 08:16 น.
2. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 มีค. 66 10:28 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๒๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖