สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 22 มีค. 66 10:22 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๔๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖