สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:57 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๖๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖