สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:33 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:36 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:52 น.
4. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:54 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:44 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 13:23 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:31 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 11:07 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 13:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๖,๑๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖