สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 09:57 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:11 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 15:59 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๙,๘๗๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖