สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 10 หน่วยงาน
1. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 09:26 น.
2. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:04 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 10:15 น.
4. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:12 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:36 น.
6. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 11:38 น.
7. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:59 น.
8. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:01 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 26 มค. 66 09:49 น.
10. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 30 มค. 66 10:07 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๗๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖