สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 12 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 07:53 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 07:54 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 07:56 น.
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:01 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:39 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:56 น.
7. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:06 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:22 น.
9. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:36 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:38 น.
11. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 12:47 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 15:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๘๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖