สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 13 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:39 น.
2. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 17:09 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 07:15 น.
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:09 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:33 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:10 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:21 น.
8. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:21 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:58 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:13 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:18 น.
12. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 09:29 น.
13. รับแล้ว
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๘๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖