สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 13:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖