สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๒๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖