สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:18 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 29 พย. 65 08:29 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 30 พย. 65 10:08 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๐๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖