สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 38 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 15:49 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 15:59 น.
3. ได้รับเรื่องแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:18 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:40 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:14 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:22 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:29 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:31 น.
9. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:37 น.
10. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:41 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:43 น.
12. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:48 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:12 น.
14. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:15 น.
15. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:20 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:28 น.
17. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:29 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:39 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:40 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:55 น.
21. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:03 น.
22. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:14 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:22 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:45 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:51 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:54 น.
27. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:57 น.
28. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 11:23 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 11:32 น.
30. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 11:47 น.
31. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 12:37 น.
32. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ป่าคาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 10:57 น.
33. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 11:22 น.
34. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 15:58 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 16:19 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 29 พย. 65 10:54 น.
37. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: อังคาร 29 พย. 65 13:16 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 30 พย. 65 10:44 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๑๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖