สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 18 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:17 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:22 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:23 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:35 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:56 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 06:07 น.
7. ได้รับแล้วครับ...
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 07:49 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:10 น.
9. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:14 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:17 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:11 น.
12. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:11 น.
13. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:17 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:45 น.
15. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:18 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:50 น.
17. รับแล้ว ส่งต่อ ฝ.3
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 17:06 น.
18. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 27 พย. 65 14:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖