สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 15:08 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 15:33 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 24 พย. 65 16:22 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:24 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:30 น.
6. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:45 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:58 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 08:58 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 09:28 น.
10. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:04 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:27 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:51 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 10:56 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 13:24 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 25 พย. 65 16:36 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 09:38 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: จันทร์ 28 พย. 65 11:39 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖