สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 11 หน่วยงาน
1. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:15 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:31 น.
3. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:57 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:58 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:20 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:27 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:34 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:46 น.
9. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:46 น.
10. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 10:09 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 13:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖