สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 7 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:46 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:47 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:48 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:58 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:05 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:33 น.
7. ทต.รวมจิต รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 10:08 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖