สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 10:29 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๑๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖