สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:35 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖