สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:44 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖