สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:23 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 10:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖