สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 10 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:33 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:45 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:22 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 14:33 น.
5. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:28 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:53 น.
7. รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 08:53 น.
8. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:57 น.
9. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 11:37 น.
10. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 14:39 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๐๔๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖