สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:36 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:37 น.
3. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:42 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:46 น.
5. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:47 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 13:58 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 22 กย. 65 15:11 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 09:07 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 23 กย. 65 10:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖