สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๓๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖