สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:57 น.
2. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:21 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:02 น.
4. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:06 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 11:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖